یکی از مراحل نقشه برداری ساختمان ، آکس بندی است ، اگر نمی دانید آکسبندی چیست و چه کاربردی دارد با ما همراه باشید ، تهران مپ اطلاعات خوبی درباره نقشه برداری ساختمان آکسبندی این مقاله تقدیم شما می کند.

 

آکس بندی

 

آکس بندی چیست؟

آکس بندي در لغت به معنای وسط ، چیزی را در وسط نشاندن است که در پلان معماری و سازه وسط ستون ها آکس بند نام دارد و نمایش آن در محورهای افقی و عمودی است.

پیاده سازی آکس ستون ها توسط مهندس نقشه بردار

پیاده سازی آکس ستون ها توسط مهندس نقشه بردار با تجربه و فعال در امور نقشه برداری صورت می گیرد. روش های مختلفی برای انجام پیاده سازی آکس ستون با توجه به دقت آن می باشد. بعد از انجام فنداسیون آکس بندی ستون اجرا می شود که در واقع  جانمایی ستون نامیده می گردد. نقشه وضع موجود ملک تهیه می شود و نقشه جانمایی ستون ها  با  نقشه وضع موجود تطبیق داده و مکان هرستون طبق مختصات مشخص خواهد شد و در نهایت مهندس نقشه بردار آن را پیاده می نماید.

پلان بندی ساختمان چیست؟

پلان در واقع یک برش افقی فرضی از ساختمان می باشد که از ارتفاع تقریبا معادل 2/3 ارتفاع طبقه از کف تمام شده صورت می پذیرد تا طرح و جزئیات داخل ساختمان را نمایش دهد، به عبارت دیگر پلان دیاگرامی اندازه گیری شده از یک اتاق یا یک بنا است که از دید بالا ترسیم می شود. پلان می تواند از یک ساختمان کامل، یک طبقه از یک بنا، یک واحد و یا یک اتاق باشد.

در سیستم قالب بندی پنل های مختلفی برای قالب گذاری به کار می روند که بر اساس نوع سازه و نقشه اجرایی می توان آنها را در اشکال مختلف ایجاد می شود. برای پی سازی ساختمان پس از گودبرداری باید خطوط آکس بندی شده و محل قرارگیری قالب در روی زمین مشخص گردد تا بتوان بر اساس آن فونداسیون را اجرا کرد.
ترسیم شیب بندی پلان بام در اتوکد یکی از اصلی ترین پلان های معماری است. که بعد از نهایی شدن پلان فونداسیون و اسکلت ساختمان، باید ترسیم و نهایی گردد.
اولین گام در تهیه نقشه های سازه تعیین محل ستون ها می باشد. برای تعیین محلی مناسب برای ستون باید توجه خاص به پلان آکس بندی ساختمان کرد. همچنین بر اساس نوع سازه انتخاب شده از طرف مهندس محاسبه و بارهای وارد بر ساختمان، محدوده تقریبی محل ستون ها تعیین می شود.

 

آکس بندی

 

برای تعیین جای دقیق‌تر ستون ها در پلان معماری، بهتر می باشد به نکات زیر توجه شود:

 • محل و فاصله ستون ها به صورتی تعیین می گردد که با حداقل تعداد ستون کل بار های ساختمان به زمین منتقل گردد.
 • ستون ها حد امکان با فاصله مساوی از یکدیگر قرار می گیرند.
 • محل ستونها از دیوارهای ساختمان و ارتباط بین آنها نیست.
 • ستون ها حتی الامکان در درون دیوارها جذر ها و کمدهای دیواری مخفی هستندو
 •  در تعیین محل ستون ها به قسمت های اساسی و ساختمان دستگاه آسانسور نورگیرها داکت ها و غیره توجه شود بهتر است در چهار گوشه دستگاه پله و ستون پیش بینی گردد.
 •  محل قرارگیری ستون ها در فضای پارکینگ مانع از حرکت ماشین ها و ایجاد فضاهای پرت نشود.
 •  فاصله ستون ها در سازه های بتنی برای یک ساختمان مسکونی معمولاً بین ۲ تا ۷ در نظر گرفته است.
پلان آکسبندی چیست؟

به پلانی که در آن محل قرارگیری، امتداد و فاصله ستون ها را به کمک خطوط محوری (آکس) نشان دهد،پلان آکس بندی نام دارد.

خط آکس بندی چیست؟

خط آکسبندی خط فرضی می باشد كه از وسط هرستون مى گذرد. خط آکس بندي باید در راستای عمودى و افقى هر ستون ترسیم شود. سعی كنید تا حد امكان ستون های هم راستا در نظر گرفته شود. البته تا جایی كه در پلان معماری تاثیر منفی نزارد. خط آکس بندی با خط و نقطه نازك ترسیم مى شود.

 •  علامت (+) با خط پر ضخیم ترسیم مى شود.
 •  خط آكس با خط و نقطه نازك ترسیم مى شود.
 •  دایره آكس با خط پر متوسط ترسیم مى شود.

نامگذاری خطوط آکس بندی

براى خواندن راحتتر هر ستون، آكس ها را در دو راستاى عمودى با اعداد و افقى با حروف لاتین نامگذارى مى شود. براى این كار، خطوط آكس را در جهت بالا و سمت چپ نقشه به اندازه حدود 2 سانتی متر از اولین خط آكس، ادامه داده و دایره اى با قطر تقریبى 8 میلیمتر در ادامه ى آن ترسیم می شود. سعی كنید دایره در یك راستا ترسیم گردد.

 

آکس بندی

 

اندازه گذاری خطوط آکس بندی

آكس ها را باید در دو ردیف اندازه گذارى شوند. در ردیف اول، فاصله بین آكس اول تا آخر را نشان دهد. در ردیف دوم، فاصله بین آكس ها را مشخص شود. اندازه ها تا دو رقم بعد از اعشار و برحسب متر نوشته شود.

مراحل ترسیم پلان آکس بندی

 • تعیین محل ستون در پلان معماری
 •  ترسیم ستون ها
 •  ترسیم خطوط آکس بندی

همان طور که مى دانید، ترسیمات فنى و نقشه ها را به دو گروه عمده ى نقشه هاى صنعتى و ساختمانى ، طبقه بندى مى شوند. نقشه هاى ساختمانى نیز به چهار دسته به شرح زیر تقسیم بندى مى گردند.

 • نقشه هاى معمارى ، شامل: پلان موقعیت، طبقات، نماها، مقاطع .
 • نقشه هاى سازه ، شامل: پلان ستون گذارى، فونداسیون، تیرریزى.
 • نقشه هاى تأسیسات مکانیکى ، شامل: نقشه هاى لوله کشى آب سرد و گرم، فاضلاب، تهویه.
 • نقشه هاى تأسیسات الکتریکى ، شامل: نقشه هاى سیم کشى برق، روشنائى.