یکی از مراحل نقشه برداری فتوگرامتری ، تفسیر عکس هوایی است، اگر نمیدانید تفسیر عکس های هوایی چیست و چه کاربردی دارد با ما همراه باشید ، تهران مپ اطلاعات خوبی درباره نقشه برداری فتوگرامتری و تفسیر عکس های هوایی در این مقاله تقدیم شما می کند.

 

تفسیر عکس هوایی

 

تفاوت عکس های هوایی و نقشه از نظر تصویر چیست؟

نقشه یک تصویر عمودی از سطح زمین می باشد که به یک نسبت معین (مقیاس نقشه) کوچک گردیده . یعنی خطوطی که نقاط روی زمین را بر سطح تصویر منعکس می شوند موازی یکدیگر هستند و تصویر حاصل به نسبت مقیاس نقشه کوچک شده است. عکس هوایی یک تصویر مرکزی می باشد و شعاع هایی که نقاط روی زمین را بر روی فیلم دوربین تصویر می شوند همه از یک نقطه بنام مرکز تصویر (مرکز پرسپکتیو) می گذرند و همین تصویر مرکزی می باشد که اساس سه بعدی بوده و اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین نقاط را با استفاده از عکس های هوایی ممکن می نماید. با توجه به اختلاف ارتفاع‌ موجود در روی سطح زمین عكس های هوایی از مقیاس ثابت برخودار نیست. در نقشه‌ ها ارتفاعات به روش‌های مختلف نمایش داده می شود و اختلاف ارتفاع بین عوارض قابل اندازه‌گیری است در صورتی كه اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع بر روی عكس‌ های هوای نیاز به تجهیزات لازم برای این منظور می باشد.

تفسیر عکس هوایی چگونه انجام می شود؟

تفسیر تصویر به معنی استخراج اطلاعات کمّی و کیفی بصورت نقشه درباره شکل، مکان، ساختار، کارکرد، کیفیت، شرایط و رابطه بین اشیاء و با استفاده از دانش یا تجربه انسانی میباشد. بعنوان یک تعریف محدود، “تفسیر عکس” گاهی مترادف با “تفسیر تصویر” بکار گرفته میشود. انجام تفسیر تصاویر هوایی در سنجش از دور ماهواره ای می تواند با استفاده از یک صحنه تصویر ماهواره ای صورت پذیرد، در حالی که معمولاً در تفسیر عکس یک جفت عکس هوایی برجسته نما یا استریوسکپی به منظور فراهم آوردن امکان برجسته بینی، مثلاً با استفاده از یک برجسته نمای آینه ای، استفاده می شود. یک چنین تفسیر عکسی با استفاده از تک عکس متمایز از تفسیر عکس برجسته نما می باشد.
هنگام تفسیر عکس هوایی از عکس‌های هوایی برای تهیه نقشه ، مطالعات زمین‌شناسی ، تفسیر ، راه‌سازی ، محیط زیست و کشاورزی ، مدیریت منابع آب ، برنامه‌ریزی شهری ، هواشناسی ، مسائل نظامی استفاده می‌ شود که به‌ عنوان یک سند در خیلی از موارد راهگشا و کاربردی است. منظور از تفسير عکس هوايي ، تشخیص و شناسایی عوارض ، استخراج اطلاعات و تعیین حدود بر روی عکس هوایی می باشد. اندازه‌گیری کلیه ویژگی‌های هندسی شامل طول ، عرض ، مساحت و ارتفاع در تفسیر عکس های هوایی از اهمیت زیادی برخوردار است که یک کارشناس باید دقت لازم را در این مورد فعالیت کند.
در تفسیر عکس هوایی باید دقت کرد که مقیاس عکس ، سال عکس‌ برداری، زمان تصویر برداری (مربوط به چه فصلی از سال می باشد) و ساعت عکس‌ برداری چه ساعتی از روز می باشد. برای شناسایی عوارض می‌ توان از نشانه‌ ها و معیار های گوناگونی استفاده نمود که این تخصص را کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی دارند با مراجعه به کارشناسان زبده و متخصص در این زمینه می‌ توان حداکثر استفاده را از اطلاعات و مستندات عکس های هوایی برداشت کرد.

 

تفسیر عکس هوایی

 

تفسیر عکس هوایی چه کاربردی دارد؟

امروزه با پیشرفت علم و فنّاوری در هر زمینه‌ای و به طبع در زمینه عکس های هوایی استفاده از این علوم روز برای کشف حقایق بسیار ارزشمند می باشند. از این مستندات می‌ توان در زمینه‌ های گوناگون و برای تأمین دلیل و ارائه حجت استفاده نمود. متخصصان تفسیر عکس هوایی با استفاده از تخصص خود در این زمینه، در موارد مربوط به اختلاف املاک یا تعیین حدود املاک، مستندات و مدارک لازم را جهت ارائه آماده می‌ نمایند که در مواردی که بین مالکین املاک و کشاورزان در مورد زمین‌ های کشاورزی اختلاف به وجود می‌ آید تصویر هوایی به‌ عنوان یکی از مستندات مورد استفاده است و تفسیر می‌ گردد و تکلیف کاملاً مشخص می شود. البته همه این موارد حتماً باید مورد تأیید کارشناس رسمی دادگستری قرار گیرد و کارشناس با مهر و امضای خود به گزارش رسمیت داده و آن را به‌عنوان یک سند قابل استناد ارائه نماید.

مراحل تفسیر عکس هوایی چگونه است؟

خواندن تصویر شکل مقدماتی تفسیر تصویر می باشد. این کار عبارت از شناسایی ساده اشیاء با استفاده از عناصری نظیر شکل ، اندازه ، الگو ، بافت ، تن ، رنگ ، سایه و سایر روابط نسبتی می باشد. خواندن تصویر معمولاً با استفاده از کلیدهای تفسیر برای هر شیء صورت می پذیرد. اندازه گیری تصویر عبارت از استخراج کمیت های فیزیکی مثل طول ، مکان ، ارتفاع ، تراکم ، دما با استفاده از داده های مرجع یا داده های درجه بندی یا کالیبراسیون بصورت قیاسی یا استقرایی می باشد. تجزیه و تحلیل تصویر عبارت از درک روابط بین اطلاعات تفسیر شده و وضعیت یا پدیده واقعی و همچنین ارزیابی شرایط می باشد. اطلاعات استخراج شده در نهایت بصورت نقشه که نقشه تفسیری یا نقشه موضوعی خوانده می شود ارائه می شود. عموماً صحت تفسیر عکس هوایی بدون انجام پاره ای تفحصات دقیق زمینی کافی نیست. تفصحات دقیق زمینی، نخست زمانی که کلیدهای تفسیر وضع می شود و سپس زمانی که نقشه مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد، لازم می شود.

 

تفسیر عکس هوایی

 

کلیدهای تفسیر عکس هوایی چیست؟

معیاری که برای شناسایی یک شیء با مؤلفه های تفسیر بکار می رود، کلید تفسیر نامیده می گردد. تفسیر عکس هوایی بستگی به کلیدهای تفسیری دارد که یک مفسر مجرب با استفاده از دانش قبلی و مطالعه تصویرهای موجود وضع نموده است. در هنگام وضع کردن یک کلید لازم می باشد، هشت مؤلفه تفسیر (اندازه، شکل، سایه، تن، رنگ، بافت، الگو و روابط نسبتی) و همین طور زمان برداشتن عکس، فصل، نوع فیلم و مقیاس عکس، دقیقاً مورد توجه می باشد. کلیدها معمولاً شامل جزئیات نوشتاری و تصویری می باشند.