مانیتورینگ و نقشه برداری در زمینــه تحلیــل ناپایــداری گـود برداری و آنالیز هـای جابجـایی نقـش کلیـدی را ایفـا مـی کند و در تصـمیمات و تمهیـدات لازم جهـت کنتـرل جابجایی ها و همچنین ایمنی گود برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد،  اگر تمایل دارید در رابطه با این پروسه اطلاعا بیشتری به دست آورید با تهران مپ همراه باشید.

 

مانیتورینگ

 

نقشه ‌برداری و مانیتورینگ (میکروژئودزی)

استفاده روش‌های مناسب میکروژئودزی بر اساس ابعاد پروژه (ایستگاه آزاد و ابزاردقیق) الزامی می باشد. کالیبراسیون و دقت دوربین‌ ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. کنترل حریم پروژه و تنظیم موقعیت شمع‌ ها و سولجر ها (بدون برخورد به ستون‌ های سازه اصلی) از وظایف اصلی نقشه‌ بردار است. مانیتورینگ اصلی در مجموعه‌ ای مجزا از پیمانکار (تحت نظر کارفرما) به ویژه در گود های بزرگ پیشنهاد می‌ گردد. نقشه‌ بردار می‌ بایست نقاط بنچ مارک مختص به فرایند رفتار نگاری را خارج از محدوده دیواره‌ های گود و در محلی ثابت که تحت تاثیر جابجایی‌ های دیواره‌ های گود قرار ندارد، نصب نماید. پایین‌ ترین تراز سازه (محلی که سازه با خاک در تماس پیدا می‌کند) محل نصب تیپ‌ های نقشه‌ برداری (رفلکتور) است،  تا بتوان میزان تغییر مکان نوک دیواره گود را کنترل کند، بر روی بدنه سازه‌ های اطراف نیز بایست تیپ‌ های نصب گردد تا میزان چرخش سازه‌ های اطراف (تیلت) را بدست آید. تیپ‌ ها می‌ بایست نامگذاری شوند و به گونه‌ ایی محافظت شوند که با غبار پاشش بتن از نظر محو نشود و کارایی خود را حفظ کند. در گود های با ارتفاع کم می‌ توان از سیستم برداشت مختصات نقاط در هر دوره استفاده کرد. در گود های با ارتفاع متوسط می‌ بایست از روش پیشرفته برداشت نقاط پیمایش باز یا بسته و سر شکن کردن خطای پیمایش و اختصاص دادن مختصات سر شکن شده به بنچ مارک‌ ها و سپس توضیح نمودن دوربین توسط بنچ مارک‌ هایی که خطای آن ها سرشکن شده و در نهایت برداشت نقاط مورد نظر در هر دوره استفاده کرد.

در گودهای با ارتفاع زیاد از روش میکروژئودزی که کمترین میزان خطا را در نقشه‌ برداری و مانیتورینگ دارد می‌ بایست استفاده شود در این روش بنچ مارک‌ها به صورت پیلار در اطراف پروژه احداث می‌ شود. یکی دیگر از روش‌ های کنترل رفتار گود در پروژه های بزرگ استفاده از ابزار دقیق‌ است ، مانند کرنش‌ سنج ، انحراف‌ سنج ، شیب‌ سنج ، نیرو سنج . فواصل زمانی پایش دیواره‌ های گود متناسب با شرایط و حساسیت پروژه ، میزان تغییر شکل‌ ها ، افزایش عمق گود متغیر است.

مانیتورینگ

ارائه گراف‌ های مناسب تغییر شکل‌ های افقی و قائم به کار فرما ، طراح ، ناظر مقیم و ناظر نظام مهندسی توسط نقشه بردار الزامی است.  صرفا ارائه مقادیر تغییر شکل‌ ها مناسب نیست و روند تغییر شکل‌ ها نیز باید بررسی شود. مقایسه تغییر شکل‌ ها با مقادیر محاسباتی توسط طراح در گود های بزرگ الزامی است. پلان جانمایی رفلکتور ها (فواصل افقی و قائم براساس نوع و حساسیت سر بار ، تکرار در جداره ساختمان‌ های چند طبقه برای کنترل چرخش سازه و غیره) می‌ بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با نظر طراح و ناظر پروژه انجام شود.

اگر نیاز به نقشه برداری ساختمان و مانیتورینگ دارید ، ما در خدمت شما عزیزان هستیم تنها کافیست با تهران مپ تماس بگیرید.

هدف از Monitoringچیست؟

یکی از اهداف عمده مانیتورینگ گود برداری معین نمودن جابجـایی واقعـی دیـواره است،  لذا بایستی در مانيتورينگ به روش نقشه برداری خطای مشاهدات را به حداقل ممکن رساند،  تا نتیجـه مطلـوب حاصل و تصمیمات لازم به درستی انجام گردد. در زیر به چند نمونه از موارد مهم در نحـوه قرائـت مشـاهدات و نکـات کلیدی در مانیتورینگ اشاره می کنیم:

  • کنترل کالیبراسیون دوربین نقشه برداری در هرتصویر
  • هم زمانی مشاهدات در گزارش
  • اعمال تصحیحات دما و فشار در تنظیمات EDM دستگاه توتال استیشن
  • عدم برداشت در زمان ریزش نزولات جوی موجود
  • مکث چند ثانیه ای یا چرخش دوربین با سرعت کم جهت اعمال تصحیحات کمپانسانتور حائز اهمیت است
  • قرائت نقاط نشانه توسط یک عامل جهت کاهش خطای قرائت و خطای انسانی پیش آمده
  • استراحت چشم پس از قرائت هر 3 نقطه نشانه ( فوکوس کردن به یک نقطه ی دور دست)
  • عدم انتخاب نقاط نشانه در فاصله نزدیک به انکر های تحت کشش جهت حذف جابجایی مجاز
  • حداکثر زاویه مجاز بین دوربین و نقطه نشانه در انتهای دیواره 90 درجه  باشد.
  • عدم قرائت در زمان لرزش تولید شده توسط دستگاه های موجود در کارگاه

مانیتورینگ

گزارش فنی نقشه برداری و مانیتورینگ:

یکی دیگر از مهم ترین نکات در مانیتورینگ دیواره گود برداری نحوه ارائه گزارش فنی است. این گزارش از آن جهت اهمیت بسزایی دارد که مبناء تصمیمات و تمهیدات لازم در عملیات پایدار سازی می باشد. در مواقعی که مقادیر جابجایی دیواره گودبرداری از مقدار مجاز در طرح تحدی نماید عملیات پایدارسازی متوقف  می شود و طرح اولیه جهت جلوگیری 4 ، نصب سولجر 3 از روند پیشرفت جابجایی بازنگری می شود. برخی از این تمهیدات عبارتند از کاهش فواصل مهاری ها های فلزی ، خاکریزی جلوی دیواره ، بازنگری روش اجرا و آماده سازی مهاری ها ، تغییر روش در روند خاکبرداری است.

از جمله داده ای که نقش عمده در آنالیز های جابجایی دیواره گود برداری دارد قید نمودن کد ارتفاعی برداشت خاک موجود در پاشنه دیواره به هنگام قرائت نقاط نشانه مربوطه است. این داده مستقیماً با نیروی سر بار ناشی از وزن خاک متناسب می باشد. با عنایت به این که در گود برداری با توجه به پیشرفت کار خاک برداری و افزایش عمق آن به حساسیت مانیتورینگ افزوده می گردد لذا در گزارش مربوطه بایستی به این نکته توجه نمود که مقادیر جابجایی دیواره گود برداری در هر اپک زمانی با مقادیر جابجایی روز اول برداشت و قرائت قبلی آن مقایسه و در گزارش مانيتورينگ  باشد.