یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل برحدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی درکشور می باشد تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم نماید تا  میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین کند و برای حصول به آن، به نظامی نیاز مند می باشد که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور(نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک ،‌ مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را به طور کامل به نحوی در اختیار دارد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه  اطلاعات میسر است تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام نماید. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود کاداستر شهری نام گذاری شده است. با این مقاله از سایت تهران مپ همراه باشید تا با نقشه برداری كاداستر شهری بیشتر اشنا شوید ؛ در این مقاله سعی شده هدف از طرح این نقشه و اهداف کیفی آن و همچنین ضرورت تهیه نقشه کاداستر بیان شود.

 

کاداستر

 

هدف طرح کاداستر شهری:

ایجاد نظامی دقیق و ساده، روان و مطمئن و قابل تغییر با زمان حاکم برامور املاک و مستحدثات کشور در تعیین محدوده های قانونی مالکیت انواع مستحدثات و اراضی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی، دولتی ، موقوفه به میزان 1.200.000 هکتار اراضی شهری و بازنگری اطلاعات و نقشـه ها و نهایتاً تغییر سیستم موجود ثبت به ثبت نوین (کاداستر ) می باشد.

اهداف کیفی:

اهداف کیفی کاداستر شهری از اهمیت خاص ساختاری برخوردار میباشد که می توان تعدادی از این اهداف را بشرح زیر بیان کرد:

 • تأثیرکیفی کاداستر شهری بعنوان پیش شرط توسعه و ابزار مورد نیاز خط مشی ، سیاست گذاری و اجرای طرحهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با زمین مربوطه.
 • ایجاد اشتغال فنی مفید در زمینه های مختلف نقشه برداری، حقوق ثبتی وسایر رشته های تخصصی مرتبط با كاداستر شهری.
 • ارتقاء سطح دانش فنی به جهت استفاده از تکنولوژی نوین مربوط به کاداستر شهری.
 • ایجاد گردش کار روان در صدور یا اصلاح اسناد مالکیت بطور دقیق.
 • ایجاد اعتماد و اطمینان در معاملات املاک و سرعت در صورت گرفتن آن .
 • کاهش فراوان تعرضات ملکی و دعاوی مربوط در دادگاهها وکاهش حجم پرونده های قضائی و دادگاهی .
 • کمک به استقرار سیستم مالیاتی عادلانه ،حقیقی و سرعت در امور مربوطه ، افزایش در آمدهای مالیاتی ،کاهش اثرات روابط شخصی و نظریات فردی، با توجه به پایگاه اطلاعات کاداستر شهری مربوطه.
 • کمک به افزایش در آمد دولت بصورت غیر مستقیم انجام میشود.
 • کمک به افزایش سرمایه گذاری روی زمین و اثرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه.
 • ایجاد درآمد مستمر از طریق تأمین نقشه برای دستگاههای اجرائی ، نهادها ومؤسسات دولتی و خصوصی از طریق انعقاد قراردادها و یا فروش مستقیم نقشه و اطلاعات كاداستر شهری .
 • افزایش کارائی ،ارتقاء کیفیت عملیات اجرائی طرحهای عمرانی از طریق بهره گیری از مدارک فنی کاداستر شهری نظیر نقشه ها، عکسهای هوائی ، اطلاعات فنی، مختصات نقاط مربوطه.
 • افزایش توانائی و امکانات وصول حقوق حقه دولت در کلیه نقل و انتقالات ملکی که با اتکاء به سیستم مطمئن و روان اطلاعات كاداستر موجود.

 

کاداستر

 

ضرورت اجرای طرح کاداستر شهری:

وجود آمار و اطلاعات دقیق، صحیح برای کلیه برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در کشور است. در واقع از دیر باز اطلاعات مکان مرجع به عنوان یکی از زیر ساختهای مهم توسعه در کشورها مد نظر هستند. امروزه سیستمهای اداره زمین شامل کاداستر شهری ، ثبت زمین، ارزشگذاری زمین و کاربری اراضی است که با محوریت كاداستر در جهت اهداف توسعه پایدار مورد استفاده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی اخذ، فرآوری ومدیریت بهینه سیستم ثبت زمین و کاداستر شهری کشور در صدد بهینه سازی فرایندهای اطلاعاتی و عملیاتی خود است که با استفاده از پیشرفته ترین علوم و فناوریها در جهت ایجاد و مدیریت بهینه سیستم اطلاعات كاداستر کشور در حال حاضر به تولید و بهنگام سازی نقشه های شهری در مقیاس 1:500 و جمع آوری و بروزرسانی اطلاعات ثبتی مربوطه به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی کاداستر شهری پرداخه است. در این رابطه تولید و بهنگام سازی اطلاعات ثبتی و نقشه های كاداستر شهری از وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد. در واقع تهیه نقشه و فرمهای اطلاعات ثبتی و خودکار سازی فرایندهای ایجاد سیستم اطلاعات كاداستری مد نظر است. سیستم اطلاعات كاداستر به عنوان یک سیستم پایه جهت ایجاد کاداستر شهری جامع و چند منظوره و به عنوان یکی از اطلاعات پایه در زیر ساختارهای ملی اطلاعات مکانی مورد استفاده میباشد.

 

کاداستر

 

نقشه کاداستر شهری:

نقشه كاداستر نقشه‌ای میباشد که در آن ویژگی‌ها و اطلاعات دقیق یک ملک و مستغلات آن ثبت می‌گردد این اطلاعات می‌توان به نرخ مالیات مصوب در آن بخش، نوع سازه‌های موجود در آن ملک، سال ساخت آن‌ها، سطح کیفی اشاره نمود. همچنین از دیگر اطلاعات مفیدی که از یک نقشه کاداستر شهری می‌توان دریافت اطلاعاتی مرتبط با مالکیت‌های آن ملک میباشد. بدین صورت که در این نقشه می‌توان اطلاعات مربوط به مالکین قبلی ملک را نیز نمایش میدهد.

در نقشه کاداستر شهری یک ملک از نشانه‌هایی برای تفسیر اینکه هر نقطه روی نقشه معرف چه بخشی از ملک میباشد، استفاده می‌ گردد. در این نقشه برداری برای دریافت هرچه دقیق‌تر اطلاعات از سیستم GPS نیز استفاده می‌ نماید.
نقشه‌های كاداسترشهری یا به طور کلی نقشه‌های کاداستر شهری یک کشور مرتبا آپدیت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها همواره در حال تغییر میباشد. تغییرات اطلاعات باید توسط نقشه بردار یا مالک آن ملک تائید گردد. به عنوان مثال اگر شخصی حصار خانه‌اش را جابجا نماید، این تغییر در نقشه برداری کاداستر شهری ملک ثبت می‌ گردد تا به رسمیت شناختن آن مورد تاید دولت میباشد.