همانطور که ذکر کردیم نقشه کاداستر هر بخش شامل ویژگی‌هایی خاص از آن ناحیه میباشد که این اطلاعات بسیار جامع بوده و در دیگر نقشه‌ها یافت نمی‌ گردد. اما در یک نقشه کاداستر زراعی چه اطلاعاتی باید گنجانده گردد؟ برای یافتن پاسخ این سوال توصیه می شود این مقاله از سایت تهران مپ را مطالعه نمایید.
 

کاداستر زراعی

 
هنگامی که مهندسین دست به نقشه برداری کاداستر از یک زمین زراعی می‌زنند، علاوه بر آنکه طبق تعریف کلی نقشه كاداستر باید حدود مرز و ابعاد زمین را مشخص نمایند، باید اطلاعات دیگری را در این نقشه برداری وارد نمایند. این اطلاعات عبارتند هستند از:

 • اطلاعات مرتبط با علم زمین شناسی بخش مورد بررسی
 • نوع خاک این زمین و میزان مرغوبیت آن
 • پوشش گیاهی موجود در زمین

کاداستر اراضی کشاورزی

در کاداستر اراضی کشاورزی علاوه بر مجموعه تمام اطلاعات عمومی هر کاداستر و اطلاعات یک کاداستر زراعی، اطلاعات منحصر به فردی صرفا برای اراضی کشاورزی موجود هستند. در نقشه برداری کاداستر اراضی کشاورزی باید تمام آنچه که مرتبط به کشت و برداشت در آن زمین است را ، وارد کنند. به عبارت دیگر یک کاداستر زراعی دارای اطلاعاتی جامع و کامل به شرح زیر میباشد :

مساحت زمین، حدود مرزها، اندازه‌ها، اطلاعات صاحب زمین، کسی که روی زمین کار انجام کار میدهد، محصولی که کاشت می گردد، زمان کاشت، مدت زمان رشد، زمان برداشت، حجم تقریبی محصول در هر برداشت، زمان مجدد کاشت است.

نقشه کاداستر زراعی، نقشه‌ای که در آن ریز جزئیات کاربردی بسیاری ثبت می‌ گردد، از منظر مختلفی حائز اهمیت میباشد. به طور مثال دولت‌ها به کمک اطلاعات مختلفی که این نقشه در اختیارشان قرار می‌دهند، حدود مرزهای کشور را مشخص نموده و در ابعادی کوچکتر، مالیات حاکم بر هر ملک یا منطقه را تعیین می‌ نمایند.
نقشه برداری كاداستر که امروزه به کمک ماهواره‌ها به خوبی و با دقت بالایی انجام می‌ گردد، علاوه بر نقشه برداری در علم زمین شناسی، شهرسازی نیز کاربرد بسیاری دارند.
 

کاداستر زراعی

 

مزایای کاداستر زراعی

 • افزایش تضمین حقوقی، کاهش خطر جعل، افزایش انگیزه سرمایه گذاری در زمین
 • وضوح ارزش واقعی زمین
 • توسعه صنایع وابسته به کشاورزی
 • برنامه ریزی ترویج کشاورزی با استفاده از نقشه ها
 • بهره گیری از اطالعات کاداستر زراعی در امور دفاعی و امنیتی، مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه
 • آسان، ارزان و سریع تر شدن معامالت ارضی، دسترسی بیشتر به اطالعات زمین و مالک
 • کاهش مشاجرات روی حدود و ثغور اراضی و کاهش هزینه مردم و دولت
 • تسهیل هدفمندی یارانه های بخش کشاورزی
 • تسریع در ارائه هر گونه خدمات به کشاورزان نظیر نهاده ها، تسهیالت و تنظیم الگوی کشت
 • پایه ای جهت صدور کارت هوشمند و هویت بخشی به کشاورزان
 • فراهم آمدن بستر تحقیقات و تسهیل امور تحقیقاتی
 • تسهیل استفاده از تکنولوژی های جدیدی مثل سنجش از راه دور
 • کاهش حجم ذخیره سازی داده ها
 • کوچک سازی بدنه دولتی ثبت پس از اجرای کاداستر زراعی
 • شناسایی توزیع ثروت در جامعه و سهم افراد از دارایی ها و منافع ملی
 • برآورد هزینه های واقعی ناشی از خسارت و حوادث طبیعی و قابل استناد بودن آن در مراجع قانونی و مراکز
 • بیمه ایجاد نظامی دقیق، ساده، روان و قابل تغییر با زمان بر امور امالک و مستحدثات کشور
 • امکان مدیریت کالن مزارع با دقت بالا
 • استفاده از اسناد مالکیت به عنوان وثیقه در اخذ منابع مالی برای مقاصد مختلف از جمله کارهای تولیدی

طرح کاداستر زراعی سازمان جهاد کشاورزی

طرح کاداستر سازمان جهاد کشاورزی در راستای مدیریت بهینه سیستم اطلاعات کاداستر کشور با استفاده از پیشرفته ترین علوم و فناوری ها، تهیه نقشه و فرم های اطلاعات، جمع آوری و به روز رسانی اطلاعات درصدد ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی كاداستر است. از جمله نیاز های این طرح، تولید و به هنگام سازی نقشه ها و جمع آوری، اخذ و به هنگام سازی اطلاعات ثبتی اراضی، مکانیزاسیون سیستم کشاورزی، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، آموزش و نهایتا اخذ خدمات مشاوره ای، نظارتی و اجرائی جهت بهینه سازی طرح کاداستر زراعی میباشد تا بتوان از اطلاعات كاداستر به عنوان یکی از اطلاعات پایه در زیر ساخت های ملی اطلاعات مکانی استفاده کرد.
 

کاداستر زراعی

 

ضرورت اجرای طرح کاداستر زراعی

وجود آمار و اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام و مکانی عامل حیاتی برای کلیه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در کشور است. در واقع از دیرباز اطلاعات اطالعات مکان مرجع به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم توسعه در کشورها مد نظر هستند. امروزه سیستم اداره زمین شامل کاداستر، ثبت زمین، ارزش گذاری زمین و کاربری اراضی است که با محوریت كاداستر در جهت نیل به توسعه پایدار مورد استفاده هستند.
معاون امور املاک و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح نموده: با این کار ضمن حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و دولتی، کشاورزان و بهره برداران اراضی کشاورزی با اخذ سند مالکیت حدنگاری می توانند از مزایای سند مالکیت ۶ دانگ در اخذ تسهیلات بانکی و دولتی در توسعه کشاورزی رفع اختلافات استفاده کرد و همچنین با اجرای کاداستر کشاورزی و کاداستر زراعی اختلافات بین زارعین در حدود و ثغور املاک و اراضی ملی نیز رفع میگردد.