فتوگرامتری

2021-12-20T10:43:10+00:00دسامبر 12, 2021|مقالات|

اصطلاح فتوگرامتری نوعی تغییر کلمه عکاسی است ، خود کلمه عکاسی ترکیبی از عکس (از واژه یونانی به معنی نور) [...]